Опис послуги

Код
24-348
Назва
Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
Строк надання
60 календарних днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

1. Звіт провідповідність вимогам санітарного законодавства (для підприємств I та II категорій)

2. Провідповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил, затверджених наказом МОЗ від 02.02.2005 № 54:

- акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту;

- акт приймання нових чи реконструйованих підприємств;

- акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції,спецканалізації, пилогазоочищення для роботи з відкритими джерелами).

3. Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:

- технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;

- метрологічні свідоцтва на апаратуру;

- акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта;

- договір на технічне обслуговування* чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві.

4. Висновок про проходження персоналом медогляду абомедична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.

5. Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.

6. Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств,які вводяться в експлуатацію знову).

7. Договір підприємства із спецкомбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів.

8.Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу.

9. Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення занормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

- інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

- положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадовоїособи, яка відповідальна зарадіаційну безпеку в установі;

- накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналукатегорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

- контрольні рівні радіаційної безпеки;

- копії документів, що підтверджують рівень знаньперсоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами;

- копії протоколів перевірки знань персоналу «Інструкцій з радіаційної незпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань»;

- плани аварійних заходів.