Опис послуги

Код
24-341
Назва
Державна реєстрація потужностей оператора ринку
Строк надання
10 календарних днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Заява.

У разі співпадіння адреси розташування потужності із адресою зареєстрованого місця проживання оператора ринку заява про державну реєстрацію потужності ринку подається виключно в паперовій формі, за виключенням випадків, використання потужності для здійснення видів діяльності, визначених у підпунктах 8.1.2, 8.3.3 та 8.6 пункту 8 заяви про державну реєстрацію потужності.

Заява подається оператором ринку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності.

Оператор ринку має право розпочати експлуатацію потужності за принципом мовчазної згоди, якщо протягом 15 робочих днів після подання ним заяви про державну реєстрацію потужності територіальний орган компетентного органу не прийняв рішення про відмову в державній реєстрації потужності або не надав копії такого рішення оператору ринку.