Опис послуги

Код
25-325
Назва
Видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення
Строк надання
21 календарний день
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

1. Заява, в якій зазначаються найменування підприємства чи відомості про громадянина, що мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження гірничого відводу та мета, для якої він одержується; проект гірничого відводу у двох примірниках, складений відповідно до додатка № 2 Положення Постанови № 59. Заявка на одержання гірничого відводу, що не відповідає вимогам, повертається підприємству чи громадянину із зазначенням причин);

2. Проект гірничого відводу у двох примірниках;

3. Копія спеціального дозволу на користування ділянкою надр;

4. Витяг з протоколу засідання Державної комісії по запасах корисних копалин (далі за текстом – ДКЗ) щодо оцінки запасів корисних копалин, їх кількості по об'єктах;

5. Копія протоколу про затвердження проекту розробки родовища;

6. Висновок науково-дослідної організації стосовно технічної неможливості знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод, а також сумісності шкідливих речовин, відходів виробництва або стічних вод з породами, що їх містять, та пластовими водами горизонтів, де планується їх поховання або скидання; стосовно придатності відпрацьованих гірничих виробок для використання в цілях, передбачених проектом;

7. Лист від органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади щодо отримання ними інформації про межі гірничого відводу для використання надр на території їх діяльності;

8. Інші вимоги, визначені Постановою № 59 з урахуванням мети використання надр.

Бланки заяв