Опис послуги

Код
24-339
Назва
Видача експлуатаційного дозволу
Строк надання
30 календарних днів
Платність послуги
Інформаційна картка

Необхідні документи

Для отримання експлуатаційного дозволу оператор ринку подає заяву, в якій зазначаються:

1. Найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,

2. Місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),

3. Місце проживання оператора ринку,

4. Назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, які планується виробляти або зберігати,

5. Вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).