Опис послуги

Код
24-338
Назва
Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Строк надання
30 календарних днів
Платність послуги
безоплатно

Необхідні документи

У разі отримання висновку експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо:

1. Заявка про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

2. Специфікація (довідка про повний склад об'єкта експертизи та показники його ідентифікації);

3. Документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров'я людини (документ, що підтверджує якість продукції, що містить дані про показники безпечності);

4. Дані щодо реєстрації об'єкта експертизи в країні-виробника (для зарубіжної продукції) та перелік країн, де зареєстрований об'єкт експертизи;

5. Рекомендації із застосування та технологічна інструкція експлуатації;

6. Документи з країни-постачальника (виробника), що засвідчують безпечність об'єкта експертизи;

7. Лист від виробника (власника) про надання зразків або акт відбору зразків для проведення досліджень;

8. Зразки об'єкта експертизи;

9. Нормативний документ та технічна документація, у відповідності до яких виготовлений об'єкт експертизи, а також технологічна документація (процес, регламент, інструкція тощо) (за наявності);

10. Протоколи досліджень об'єкта експертизи за показниками якості та безпеки, якщо дослідження проводились раніше, в іншій лабораторії (установі), у тому числі за кордоном (за наявності);

11. Акт про обстеження підприємства (за наявності), висновки галузевих експертиз або фахівців та інші матеріали, що характеризують її виробництво за показниками безпечності.


У разі отримання висновку експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення:

1. Заява

2. Заявка про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

3. Документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров'я людини (документ, що підтверджує якість продукції, що містить дані про показники безпечності)

4. Дані щодо реєстрації об'єкта експертизи в країні-виробника (для зарубіжної продукції) та перелік країн, де зареєстрований об'єкт експертизи.

5. Рекомендації із застосування та технологічна інструкція експлуатації

6. Документи з країни-постачальника (виробника), що засвідчують безпечність об'єкта експертизи.

7. Лист від виробника (власника) про надання зразків або акт відбору зразків для проведення досліджень.

8. Нормативний документ та технічна документація, у відповідності до яких виготовлений об'єкт експертизи, а також технологічна документація (процес, регламент, інструкція тощо) (за наявності)

9. Протоколи досліджень об'єкта експертизи за показниками якості та безпеки, якщо дослідження проводились раніше, в іншій лабораторії (установі), у тому числі за кордоном (за наявності)

10. Акт про обстеження підприємства (за наявності); висновки галузевих експертиз або фахівців та інші матеріали, що характеризують її виробництво за показниками безпечності.

11. Специфікація (довідка про повний склад об’єкта експертизи та показники його ідентифікації)

12. Документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров'я людини (наявні висновки держсанепідекспертизи на імпортоване та нове вітчизняне технологічне устаткування, сировину, готову серійну продукцію, що виготовляється)

13. Етикетка


У разі отримання висновку експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення:

1. Заява про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи

2. Нормативний документ та технічна документація, у відповідності до яких виготовлений об'єкт експертизи, а також технологічна документація (процес, регламент, інструкція тощо) (за наявності)

3. Протоколи досліджень об'єкта експертизи за показниками якості та безпеки, якщо дослідження проводились раніше, в іншій лабораторії (установі), у тому числі за кордоном (за наявності)

4. Акт про обстеження підприємства (за наявності); висновки галузевих експертиз або фахівців та інші матеріали, що характеризують її виробництво за показниками безпечності.

5. Копія документів що посвідчують право власності

6. Специфікація (довідка про повний склад об’єкта експертизи та показники його ідентифікації)

7. Документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров'я людини (наявні висновки держсанепідекспертизи на імпортоване та нове вітчизняне технологічне устаткування, сировину, готову серійну продукцію, що виготовляється)


У разі отримання висновку експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей:

1. Заява

2. Специфікація (довідка про повний склад об’єкта експертизи та показники його ідентифікації)

3. Документ власника, що декларує відповідність об’єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх якості та безпеки для здоров’я людини (документ, що підтверджує якість продукції, що містить дані про показники безпечності, склад, характеристику, терміни придатності, умови зберігання тощо)

4. Дані щодо реєстрації об’єкта експертизи в країні-виробника (для зарубіжної продукції) та перелік країн, де зареєстрований об’єкт експертизи

5. Рекомендації із застосування та інструкція для споживача

6. Етикетка

7. Документи з країни-постачальника (виробника), що засвідчують безпечність об’єкта експертизи

8. Лист від виробника (власника) про надання зразків або акт відбору зразків для проведення досліджень

9. Зразки об’єкта експертизи

10. Нормативний документ та технічна документація, у відповідності до яких виготовлений об’єкт експертизи (за наявності)

11. Акт про обстеження підприємства-виробника продукції (за наявності);

12. Висновки галузевих експертиз або фахівців та інші матеріали, що характеризують її виробництво за показниками якості і безпечності

13. Ветеринарний дозвіл для продукції тваринного походження та карантинний дозвіл для продукції рослинного походження, якщо їх наявність регламентована чинним в Україні законодавством

14. Протоколи досліджень об’єкта експертизи за показниками якості та безпеки – якщо дослідження проводились раніше, в іншій лабораторії (установі), у тому числі – і за кордоном (за наявності)

15. Токсикологічне досьє (для основних діючих речовин, а також для спеціальних інгредієнтів) за розділами: гостра токсичність, підгостра токсичність, хронічна токсичність, алергенна, сенсибілізативна, імунотоксична, тератогенна, ембріотоксична, канцерогенна, мутагенна дія тощо з посиланням на виконавця досліджень (у випадках, передбачених законодавством України)

16. Результати клінічних, натурних випробувань, епідеміологічних, популяційних досліджень тощо або науково обґрунтовані докази їх недоцільності (у випадках, передбачених законодавством України)

17. Методи контролю небезпечних факторів в об’єктах експертизи

18. Контрольні зразки та документи (для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням).