Опис послуги

Код
22-294
Назва
Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок
Строк надання
30 календарних днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

У разі отримання дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони подається:

Заява, у якій зазначаються відомості про заявника:

- для фізичної особи, для фізичної особи-підприємця прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, контактний телефон;

- для юридичної особи - найменування юридичної особи, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи/уповноваженої особи, контактний телефон;

- дата подання заяви та підпис заявника.

У разі проведення робіт на пам’ятках місцевого значення до заяви додаються:

- засвідчені заявником копії:

- титульного аркуша затвердженої в установленому порядку науково-проектної документації;

- аркуша погодження науково-проектної документації з відмітками про погодження та/або листи про погодження науково-проектної документації організацій, що внесені в аркуш погодження і визначені реставраційним завданням (за наявності);

- довідка за підписом заявника, у якій зазначається інформація про:

- відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника), головного архітектора проекту, архітектора проекту, наукового керівника проекту, особи, що здійснює авторський нагляд, особи, відповідальної за проведення робіт (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону, серія та номер кваліфікаційного сертифіката) (у разі подання заявником робіт);

- ліцензія будівельної організації на здійснення будівельної діяльності (реставрації);

У разі проведення робіт на територіях пам’яток місцевого значення та в зонах охорони:

- засвідчені заявником копії:

- титульного аркуша затвердженої в установленому порядку науково-проектної, проектної документації;

- звіту експертизи проекту будівництва, отриманого в установленому порядку;

- звіту за результатами археологічного дослідження відповідної території (за наявності);

- довідка за підписом заявника, у якій зазначається інформація про особу, яка здійснюватиме археологічний нагляд за проведенням робіт (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону, дата та номер дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок);

У разі зміни призначення пам’ятки місцевого значення, її частин та елементів, здійснення позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні:

засвідчені заявником копії:

- охоронного договору на пам’ятку (її частину);

- паспорта пам’ятки;

- акта технічного огляду стану пам’ятки;

- копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена особа (у разі потреби)

У разі реєстрації дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок подається:

1. Заява, у якій зазначаються відомості про заявника:

- для фізичної особи, для фізичної особи-підприємця прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, контактний телефон;

- для юридичної особи - найменування юридичної особи, місцезнаходження, код з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи/уповноваженої особи, контактний телефон;

- дата подання заяви та підпис заявника.

2. Відкритий лист на проведення наукового дослідження археологічної спадщини, виданий Інститутом археології НАН України (якщо вказаний у Дозволі).

3. Копія довіреності (у разі потреби).

4. Форма Дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки культурної спадщини, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою.

5. Короткий звіт про проведені археологічні розвідки, розкопки, дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою (за попередній польовий сезон – у разі потреби)

Бланки заяв