Опис послуги

Код
22-293
Назва
Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю
Строк надання
30 робочих днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

1. Заява громадської організації осіб з інвалідністю (далі - засновник) про надання підприємству, організації дозволу за встановленою формою;

2. Копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю або громадська організація осіб з інвалідністю, яка підтвердила свій всеукраїнський статус, що самостійно подає копії своїх установчих документів;

3. Довідка про чисельність працюючих осіб з інвалідністю на підприємстві, в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період;

4. Копія державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;

5. Бізнес-план діяльності підприємства;

6. Розрахунок суми витрат підприємства, організації, пов’язаних з переробкою (обробкою, іншими видами перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів, для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством, організацією;

7. Довідка про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві, в організації основне місце роботи, за попередній звітний (податковий) період;

8. Копії податкових та фінансових звітів (податкова декларація) та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний (податковий) період).

Зазначений перелік документів для отримання дозволу є вичерпним.

Бланки заяв