Опис послуги

Код
22-288
Назва
Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
Строк надання
20 календарних днів
Платність послуги
Інформаційна картка

Необхідні документи

1. Лист - звернення про державну реєстрацію договору (контракту);

2. Інформаційну картку договору (контракту) за встановленою формою;

3. Договір (контракт) (оригінал та копію), засвідчені в установленому порядку;

4. Засвідчені копії установчих документів суб'єкта (суб'єктів) зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його (їх) державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

5. Документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні, її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;

6. Відповідний дозвіл (ліцензію), якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом);

7. Документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту).

Вимога про надання додаткових документів повинна бути оформлена в письмовому вигляді та підписана керівником або уповноваженою особою органу реєстрації.