Опис послуги

Код
21-301
Назва
Видача дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду
Строк надання
30 календарних днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Територіальність

1. Заява;

2. Засвідчені юридичною особою копії установчих документів (для юридичних осіб);

3. Засвідчені фізичною особою - підприємцем копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті (для фізичних осіб - підприємців);

4. Проект на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою підтримання заданих навігаційних габаритів), погоджений Держводагентством та Держгеонадрами;

5. Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

У разі проведення на землях водного фонду робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою підтримання заданих навігаційних габаритів суб’єкт господарювання для отримання дозволу подає разом із заявою завірені в установленому порядку:

- копії статуту (положення);

- копії паспорта акваторії та/або судноплавного, внутрішнього підхідного каналу;

- дані останніх контрольних промірів глибин з обґрунтуванням (розрахунком) обсягів днопоглиблювальних робіт;

- матеріали щодо оцінки впливу на навколишнє природне середовище

Необхідні документи

1. Заява;

2. Засвідчені юридичною особою копії установчих документів (для юридичних осіб);

3. Засвідчені фізичною особою - підприємцем копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті (для фізичних осіб - підприємців);

4. Проект на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою підтримання заданих навігаційних габаритів), погоджений Держводагентством та Держгеонадрами;

5. Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

У разі проведення на землях водного фонду робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою підтримання заданих навігаційних габаритів суб’єкт господарювання для отримання дозволу подає разом із заявою завірені в установленому порядку:

- копії статуту (положення);

- копії паспорта акваторії та/або судноплавного, внутрішнього підхідного каналу;

- дані останніх контрольних промірів глибин з обґрунтуванням (розрахунком) обсягів днопоглиблювальних робіт;

- матеріали щодо оцінки впливу на навколишнє природне середовище.